ใบสมัครอาสาสมัครบ้านดินไทย

กิจกรรมที่สมัคร : วันที่จัดกิจกรรม :
สถานที่จัดกิจกรรม :
เหตุผลที่ท่านอยากเข้าร่วมกิจกรรม :
ชื่อ-สกุล (ไทย) ชื่อ-สกุล (อังกฤษ)
ชื่อเล่น เพศ : อายุ :
    ศาสนา : กลุ่มเลือด :
ที่ทำงาน : เลขประจำตัวในบัตรประชาชน 13 หลัก เพื่อทำประกันภัยให้กับผู้เดินทางกับรถที่ทางทีมงานจัดให้ทุกท่าน ( ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ) ทุนประกัน 1,000,000 บาท หากเสียชีวิต ทุนประกัน 500,000 บาท หากบาดเจ็บรักษาตัวที่โรงพยาบาล
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ :
E-mail : เบอร์โทร :
กรณีฉุกเฺฉินติดต่อ : ความสัมพันธ์ :
    เบอร์โทร :
การเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรม :    
       

ท่านเคยเข้าร่วมกิจกรรมอาสาที่ใดมาบ้าง

1. สถานที่ วันที่ :
2. สถานที่ วันที่ :
3. สถานที่ วันที่ :
4. สถานที่ วันที่ :
ความคาดหวัง (ท่านอยากได้อะไรจากกิจกรรมครั้งนี้)
ความช่วยเหลือ (ท่านคิดว่าอยากช่วยทำอะไรในอนาคต)